Άρθρα

Primers - Η ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Paralimnitiko

Η Paralimnitiko εισήγαγε στην αγορά τα Primers ως νέα κατηγορία στην γκάμα προϊόντων της τον Ιανουάριο του 2014. Τα Primers χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση πρόσφυσης κονιαμάτων. Η νέα σειρά προϊόντων συμπεριλαμβάνει 4 διαφορετικά είδη primers:

  1. Το Alfa Beton RedPrimer, το οποίο είναι βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης, συνθετικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο, υψηλής αλκαλικής αντοχής. Εφαρμόζεται σε λείες, χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες, (π.χ εμφανή μπετά, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, τσιμεντοσανίδες, κεραμικά κλπ), δημιουργώντας τραχιά επιφάνεια για την αγκύρωση του σοβά.
  2. Το Alfaliq Primer το οποίο εφαρμόζεται ως αστάρι πρόσφυσης σε γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες καθώς και σε σαθρές ή υψηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.
  3. Το Alfaliq Grafit Primer είναι ιδανικό για να προετοιμάζει τα τσιμεντοειδής υποστρώματα πριν την εφαρμογή των ακρυλικών ανάγλυφων επιχρισμάτων (Alfaliq Grafit, Alfaliq UV Thermal Acrylic/Silicone). Έχει επίσης την ιδιότητα να χρωματίζει το υπόστρωμα και να προσαρμόζει το χρώμα του με το χρώμα του τελικού επιχρίσματος. 
  4. Το Alfa Ferre το οποίο είναι έτοιμο κοκονίαμα βάσεως τσιμέντου κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία των οπλισμών. Λειτουργεί επίσης ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος σε επισκευές σκυροδέματος ή άλλες επισκευαστικές εργασίες.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πηγαίνετε στα PRIMERS