Ασβεστοκονίαμα Ψιλό

Περιγραφή

Προκατασκευασμένος ψιλόκοκκος τελικός ΑσβεστοΣοβάς ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.

Τηρεί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές CE MARKING CYS ΕΝ 998-1.

 

Ιδιότητες

 • Έτοιμο προς χρήση
 • Υψηλή ελαστικότητα
 • Άριστη πρόσφυση

 

Εφαρμογές

 • Τελικό σοβάτισμα πάνω από το χονδρόκοκκο Ασβεστοκονίαμα.
 • Σοβάτισμα πέτρας
 • Αναπαλαιώσεις
 • Σοβάτισμα επιφανειών οι οποίες πρόκειται να αγιογραφηθούν.

Προσδιορισμός προϊόντος

 • Χρώμα: Λευκό
 • Συσκευασία: Χάρτινο σακούλι των 25Lt
 • Αποθήκευση: 8 μήνες σε ξύλινες παλέττες
 • Κοκκομετρία: 0-0.8mm

 

Στοιχεία χρήσης

 • Αναλογία ανάμειξης: 25L σε 12-14L νερό
 • Χρόνος ζωής στο κάδο: 1 ώρα σε 23 οC & 50% RH
 • Πάχος εφαρμογής: 10-20mm/στρώση
 • Κατανάλωση: 3-5 L/m² αναλόγως χρήσης και επιφάνειας
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5ºC-+35ºC

 

Αποδόσεις και αντοχές

 • Πρόσφυση: 0.2 Ν/mm2– FP:B
 • Aντοχή θλίψης: CSI
 • Υδαταπορρόφηση: W0
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ10,dry): 0.4 W/m∙K
 • Η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση οδηγών είτε χωρίς, ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας (ομαλή ή όχι).
 • H εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει με μυστρί ή με ¨πλάνια¨. Στην περίπτωση που η εφαρμογή του υλικού θα γίνει με την ¨πλάνια¨ το πάχος σε κάθε στρώση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5mm.
 • Ο χρόνος ωρίμανσης του υλικού είναι μεγάλος και για αυτό οποιεσδήποτε ατέλειες στην επιφάνεια μπορούν να διορθωθούν με τριβίδι την επόμενη μέρα (μετά το πρώτο ράντισμα).  
 • Μετά την εφαρμογή του το υλικό ραντίζεται για αρκετές μέρες (περίπου 6 εβδομάδες), έτσι ώστε η επιφάνεια να διατηρείται συνεχώς υγρή.
 • Προσοχή! Η σοβαντισμένη επιφάνεια πρέπει να παραμείνει άβαφη για μερικούς μήνες, έτσι ώστε το υλικό να αναπνέει και να αποκτήσει τις τελικές του μηχανικές αντοχές. 

Προετοιμασία υποστρώματος

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απόλυτα υγιές και καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνες ή λάδια.
 • Σε περίπτωση ριγματώσεων πρέπει να διορθώνονται, να ωριμάζουν και μετά να γίνεται η εφαρμογή του υλικού.
 • Για καλύτερη πρόσφυση και αποφυγή πρόωρου στεγνώματος του υλικού το υπόστρωμα συνίσταται να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού.

 

Προετοιμασία μείγματος

 • Προσθέστε σταδιακά το υλικό σε καθαρό νερό και αναμείξτε (σε μπετονιέρα για μεγάλες ποσότητες, ή με μίξερ, σε χαμηλές στροφές, για μικρότερες ποσότητες) μέχρι να επιτευχθεί μια ομοιογενής μάζα. Προσοχή! Η προσθήκη επιπλέον νερού από την προδιαγραφόμενη μειώνει σημαντικά τις τελικές επιδόσεις.
 • Ο χρόνος ανάμειξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά, λόγω πιθανής αλλοίωσης των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού.
 • Χρησιμοποιείστε το υλικό εφόσον είναι ακόμα φρέσκο. Δεν αφήνετε το υλικό σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν προστίθεται νερό ούτε αναδεύουμε ξανά, λόγω αρνητικών μηχανικών αντοχών.

To Find a Shop for this product, click here.