Τριτο Χερι Σοβας

Περιγραφή

Τσιμεντοειδής επίχρισμα τελικής λείανσης εσωτερικού χώρου.

Τηρεί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές CE MARKING CYS ΕΝ 998-1.

 

Ιδιότητες

 • Έτοιμο προς χρήση
 • Άριστη πρόσφυση
 • Άριστες μηχανικές αντοχές

 

Εφαρμογές

Επίχρισμα τελικής λείανσης εσωτερικής χρήσης πάνω σε επιφάνειες σοβατισμένες με 2ο χέρι σοβά.

Προσδιορισμός προϊόντος

 • Μορφή: τσιμεντοειδής κονία
 • Χρώμα: Γκρι
 • Συσκευασία & Βάρος: Χάρτινο σακούλι των 25kg
 • Αποθήκευση: 4 μήνες σε ξύλινες παλέττες
 • Κοκκομετρία: 0-800μm

 

Στοιχεία χρήσης

 • Αναλογία ανάμειξης: 25kg σε 8-9L νερό
 • Χρόνος ζωής στο κάδο: 1 ώρα σε 23οC και 50% RH
 • Πάχος εφαρμογής: 2-4mm/στρώση
 • Κατανάλωση: 3-5 kg/m2 αναλόγως επιφάνειας
 • Θερμοκρασία εφαρμογής: +5ºC-+35ºC

 

Αποδόσεις και αντοχές

 • Πρόσφυση: 0.3 Ν/mm2– FP:B
 • Aντοχή θλίψης: CSIII
 • Υδαταπορρόφηση: W0
 • Θερμική αγωγιμότητα (λ10,dry): 0.4 W/m∙K
 • Εφαρμόζεται με πλάνια σε 2 σταυροειδής στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού τραβήξει η πρώτη.

 

 • Η τελική επιφάνεια μπορεί να τριφτεί με τριβίδι από σφουγγάρι ή ξύλο. Μετά από 24 ώρες ραντίζεται με λίγο νερό.

Προετοιμασία υποστρώματος

 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνες ή λάδια.
 • Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, χωρίς εξογκώματα και ανωμαλίες, για καλύτερη τελική λείανση.
 • Για καλύτερη πρόσφυση και αποφυγή πρόωρου στεγνώματος του υλικού το υπόστρωμα συνίσταται να διαβρέχεται μέχρι κορεσμού.

Προετοιμασία μείγματος

 • Προσθέστε σταδιακά το υλικό σε καθαρό νερό και αναμείξτε (σε μπετονιέρα για μεγάλες ποσότητες, ή με μίξερ, σε χαμηλές στροφές, για μικρότερες ποσότητες) μέχρι να επιτευχθεί μια ομοιογενής μάζα. Προσοχή! Η προσθήκη επιπλέον νερού από την προδιαγραφόμενη μειώνει σημαντικά τις τελικές επιδόσεις. Μετά την ανάμειξη του το υλικό αφήνεται σε ηρεμία για περίπου 5 λεπτά και αναδεύετε ξανά.
 • Χρησιμοποιείστε το υλικό εφόσον είναι ακόμα φρέσκο. Δεν αφήνετε το υλικό σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν προστίθεται νερό ούτε αναδεύουμε ξανά, λόγω αρνητικών μηχανικών αντοχών.

To Find a Shop for this product, click here.